Gastspieltheater Zürich – König Drosselbart

ARA Records
ARA 337050
17. October 1991

read

Gastspieltheater Zürich – D’Prinzässin uf de Erbse

ARA Records
ARA 337037
23. October 2009

read

Michel Villa – Bärustark! (Kinderlieder uf Wallisertitsch)

7640111130024
LA0111012
9. December 2011

read

Di gschiid Puure Tochter

7619933708926
ARA 3370892
21. October 2011

read